Generalforsamling 21.

Tirsdag den 8 september afholder Horsens Fodslaw den årlige generalforsamling. 

Indkomne skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag kan også indsendes i klar tekst til mindst 2 beatyrelsesmedlemmer senest 8 dage før. Forslag skal indholde navn på forslagsstiller, dato,begrundelse. På generalforsamlingen skal indkomne forslag fremlægges og kommenteres af repræsentant for forslaget, ellers falder forslaget.

Horsens Fodslaw ønsker at så mange som muligt møder op, da foreningen fremover skal bestå, og det kræver opbakning fra medlemmerne. Foreningen er vært ved kaffe, the, brød, og en øl og en vand.  Vel mødt.

Alle ønskes en glædelig jul og et godt nytår. Håber alle kommer godt ind i det nye år med gåpåmod og friske. Med julehilsen Horsens Fodslaw.

09-September-2020

Generalforsamling 2020

Husk!! Generalforsamlingen onsdag den 9 september 2020 kl. 19,00.
Det foregår fra Fritidscentret Egebjergvej 172 8700 Horsens.
I opfordres til at møde talstærk op da foreningen er afhængi af at vi er talstærke så der fortsat vil være Fodslawture i Horsensområdet.

Så er Horsens fodslaws generalforsamling vel overstået og bestyrelsen ser således ud:

Formand Carsten Andersen 

Bestyrelsesmedlemmer er Kaj Jørgen Pedersen og Lisbeth Gold Rasmussen.

Kasserer blev: Hans Jørgen Friis.  

Horsens fodslaw takkede Børge Hansen for de ca 35 års arbejde han har ydet Fodslaw. Børge vi takker dig igen mange gange for årene med dig ved roret.

Inge stoppede også som revisor og vi siger tak for hendes arbejde i Horsens Fodslaw. Ingolf Gilbert Rasmussen og John Pedersen blev revisore.

Herfra ønskes held og lykke med den nye bestyrelse.

Generalforsamling

23-September-2019

Generalforsamlingen 2019.

Så er den årlige generalforsamling overstået for i år.
Formand: Carsten Andersen.
Kasserer: Børge Hansen.
Subliant Gerda.
Revisorer: Inge og Ingolf.
Subliant: Hans.
Ved generalforsamlingen udtrådte Inger Andersen af bestyrelsen. Horsens Fodslaw takker Inger for alle årene og ønsker hende god vind fremover.

17-September-2019

Generalforsemling

Tirsdag den 17 september 2019 kl. 19,30 afholder Horsens fodslaw den årlige generalforsamling i Fodslawhuset Egebjergvej 172. Foreningen byder velkommen til alle vore medlemmer som samtidig kan få indflydelse på foreningens fremtid så vel mødt.

12-September-2018

Generalforsamling.

Onsdag den 12 september kl 19,30 afholder Horsens fodslaw generalforsamling i Fodslawhuset Egebjergvej 172 Egebjerg. Foreningen byder velkommen til alle medlemmer og håber i møder talstærk op. Vel mødt.

29-December-2017

Nye medlemmer.

Vi kan med glæde byde velkommen til 5 nye medlemmer i Horsens Fodslaw.
Velkommen med håb om at i må få mange gode minder.

10-Februar-2019

Træningsture

I løbet af foråret og forsommeren 2019 genindfører Horsens Fodslaw nogle aftentræningsture. Det starter 6 marts, 3 april, 1 maj og 5 juni. Mere om disse begivenheder på aktiviteter 2019.

12-Juni-2019

Træningsture.

Til efteråret vil der blive oprettet nogle aftentræningsture. Der vi inden længe komme nærmere besked.


Fra Endelave 10 juni 2018.

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klik her for at redigere mig og tilføje din egen tekst. Jeg er et godt sted at fortælle dine besøgende lidt om dig selv, og hvad din hjemmeside handler om.