Nytårsturen 2022.

Velkommen i det nye år og må det blive et lykkeligt og spændene år.

Horsens Fodslaw vil derfor starte året med den årlige Nytårstur lørdag den 15 januar 2022 med opstart mellem kl. 09,00-11,00. med en rute på 10 km. og en på 5 km. ud til området omkring Rådved Kær.

Der startes fra Fodslawhuset Egebjergvej 172 egebjerg 8700 Horsens og alle er velkomne så tag familie +venner og bekendte +barnevognen og vovsen med.

Ca midtvejs på 10 km ruten er der en rasteplads med gratis varm suppe + salg af øl og vand. Startkortet koster kun 25 kr.

Har du sporgsmål så kontakt formanden Kaj Pedersen på mail: 75897360@hafnet.dk  eller tlf. 3098 7360. Lisbeth kan også kontaktes på mail: skovalle5@gmail.com   tlf.3096 8030.